Slovenian

Privla ni plesni gibi, dih odrske predstave, eksplozivni plesni koraki in napeto tekmovanje - to in e veliko ve vas aka, v Matreju i.O. od 03. do 06. junija. Pod geslom "PRIJATELJI PLESA NA OBISKU bo Matrei v sredi u pozornosti. Zabava, prijateljstvo in veselje do portnega plesanja so v sredi u pozornosti in zagotavljajo razgibane in zanimive plesne dni!

Evropsko prvenstvo ASDU European Championsships " je letos eno izmed najve jih mednarodnih plesnih tekmovanj v Avstriji. Turnir je namenjen amaterskim plesalcem in tudi profesionalnim plesalcem, ki bodo ocenjeni v dveh bonitetnih razredih.
Ve kot 1.200 plesalcev iz skoraj 70 ol iz ve kot 10 evropskih dr av bodo tekmovali v posameznih disciplinah in plesali za naziv "evropskih prvakov".

Kot organizatorji evropskega prvenstva ASDU leta 2017 vas vljudno vabimo v imenu A.S.D.U.international od 3. do 6. junija 2017 v Matrei.


 • ASDU European Championships in Musical- & Showdance

 • Zveza: A.S.D.U.international

 • Organizator: Valeina Dance Academy, Mag. Sascha Jost, Österreich

 • Datum: 3. do 6. junija 2017

 • Lokacija: Matrei in Osttirol, Österreich

 • Service: office@asdu-ecs17.dance


  Registracija za evropsko prvenstvo leta 2017 ASDU je mogo e neposredno prek registracijskega portala A.S.D.U.international.
  Za prijavo pritisnite na prej njo povezavo, ali pa pojdite na doma o stran A.S.D.U.internatonal. Portal je odklenjen od 11. novembra 2016 naprej.

  Po registraciji sistem samostojno izra una v kateri starostni skupini bo tekmoval posameni plesalec.

  Spletna Strtan A.S.D.U. international

  Obstajajo trije na ini, da se izpolnjujejo pogoji za evropsko prvenstvo 2017:


  1) Plesne ole, ki so sodelovali pri dr avnem tekmovanju:
  > Kvalificirajo se pri razli nih dr avnih tekmovanjih

  2) Plesne ole BREZ dr avnega tekmovanja:
  > se kvalificirajo pri drugem dr avnem prvenstvu, ki je potekalo v sosednji dr avi (npr. mad arska plesna ola sodeluje pri avstrijskih prvenstvih)

  > mogo e je tudi tako imenovana prekvalifikacija pred European Championsships


  > Pre-kvalifikacija
  v soboto 3. junija 2017 v Matreiu / Avstrija
  Za etek 8:00

  Najpomembnej e za etne informacije glede pravil in smernic za vas, so spodaj kratko navedene.
  Podrobnej a pravila lahko najdete na tej povezavi:

  Smernice in pravila

  Prosimo, da skrbno in temeljito preberite navodila!  13 disciplin:
  Classic/Ballet // Contemporary/Modern // Jazz & Lyrical Jazz Dance // Hip-Hop-Urban Dance Styles // BBoying/Breakdance // Acro Dance // Step/Tap-dance // Song & Dance // Musical // Production Number // Folklore/Character/Ethnic Dance // Open


  Kategorije:
  Solo (en/a plesalka/ plesalec)
  Par, trio (dve / tri plesalke/ plesalci)
  Majhna skupina (4-10 plesalcev)
  Skupina (11 ali ve plesalcev)


  Starost:
  Turnir je razdeljen v 5 starosti: mini, otroci, dva mladinska in en splo ni razred.
  Datum, po katerem se razporedi skupine, je 01.01. teko ega leta. Odlo ilni dejavnik za starostno skupino, v kateri bo nastopal, je povpre na starost (izjema: kategorija Solo ).

  • Minis: 6 - 9 let

  • Otroci: 9,1 do 12,5 let

  • Junior I: 12,6 15,5 let

  • Junior II: 15,6 - 19,5 let

  • Splo ni razred: 19,6 in starej i

  Rok za predstavo:
  Merjenje asa asa se za ne z o itnim za etkom in se kon a z navideznim koncem prispevka. Meja tolerance velja 5 sekund (izjema: Production Nubmer meja tolerance velja 15 sekund), e traja prispevek dalj asa, je treba od teti e 20 to k.


  • Solo, Par / Trio: 1:30 do 2:00 minuti

  • Majhna skupina/ skupina: 2:00 do 3:00 minute

  • Production number: 3:00 do 4:30 minut

  • Izjema: Classic, glasba je lahko kraj e ali dalj e od koreografije.

  Kratka in direktna pot od hotela do prizori a je zelo pomembna. Sodelavci turisti ne skupnosti radi pomagajio. Podrobneje informacije najdete na spletni strani.

  Turisti na skupnost Matrei


  Mobile: +43 50 / 212 500
  E-Mail: matrei@osttirol.com


  Turisti na svet se je seznanil z na e strani, da lahko veliko ekip, da svoje rezervacije po uspe nem usposobljenosti zadevnega nacionalnega turnirja in popraviti.  Se zanimate za evropsko prvenstvo?

  Nezavezujo a rezervacija bi bila zelo koristna, tako za vas kot tudi za nas kot organizatorje. e ste zainteresirani za udele bo, bi nam zelo pomagalo, e bi nas in turisti no skupnost obvestili o svojih namenih sodelovanja.  Do konca decembra je bila 1. poziv na nacionalnih in mednarodnih plesnih ol in dru tev. Poleg pozdravnem pismu in idejo to vklju uje vse pomembne za etne informacije o klju nih podatkov o uspe nosti, prvo namestitev, kraja in organizatorjev in e veliko ve .

  Na a spletna stran za ECS17 se nenehno aktualizira, da vam vedno ponudimo najnovej e informacije, novice in nasvete o evropskem prvenstvu!
  Ponosni smo, da smemo organizirati evropsko prvenstvo 2017 in vas vljudno vabimo na na o prireditev.
  Pri vpra anjih vseh vrst, z ozirom na turnir, se lahko vedno obrnete na nas. Radi smo vam na voljo.

  Pomagali vam bomo po vseh mo eh in upamo, da vas bomo spoznali osebno junija 2017.

  Vodja Projekta

  Patrick Spitzer BSc.

  Patrick Spitzer BSc.

  Leader of the organizing team

  Vodja organizacijskega tima in odgovoren za organizacijo, upravljanje, ogla evanje in pri tekmovanju.

  Patrick Spitzer BSc.

  Mobile: +43 650 / 450 97 81
  E-Mail: office@asdu-ecs17.dance

  Valeina Dance Academy

  Mag. Sascha Jost

  Mag. Sascha Jost

  Organizer of the ASDU European Championships 2017

  Organizator evropskega prvenstva ASDU leta 2017, upravitelj / ravnatelj in ekonomist. Je odgovoren za celotno organizacijo, PR, sponzoriranje in zagotavlja umetni ki okvir prvenstva.

  Mag. Sascha Jost
  Fax: +43 4256 - 29 049
  Mobile: +43 699 / 111 705 85
  E-Mail: office@valeinadance.eu  Navdušeni?


  Se zanimate za sodelavo pri evropskem prvenstvu ASDU? e ho ete biti vedno obve eni, prosim, da
  izpolnite spodnji obrazec in razjasnili bomo vse podrobnosti.

  Veselimo se va ega sodelovanja pri prvenstvu!

  Ime in piimek

  Celotno ime plesne šole

  Vnesite svoj e-poštni naslov tukaj

  Kaj nam hocete sporocit!


  Veselimo se skupnih izku enj, ki bodo v povezavi s skupnostjo in veseljem do plesa. elimo vam in vsem udele encem veliko uspeha in uspe no pripravo na prvenstvo.

  Upam, da vas smem pozdraviti za etek junija 2017 v Matreju!


  Sascha Jost & Team

  Sitemap | Contact | Imprint